Καθαρός κώδικας ιστοσελίδας

Η σημασία του καθαρού και συμπιεσμένου κώδικα στην ιστοσελίδα

Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην ταχύτητα της ιστοσελίδας μας πρέπει ο κώδικας να είναι καθαρά γραμμένος και συμπιεσμένος με τα κατάλληλα εργαλεία.

Όταν δημιουργούμε μια νέα ιστοσελίδα η έχουμε ήδη μια ανεβασμένη, δίνουμε περισσότερη σημασία στο πως θα φαίνεται εικαστικά η σελίδα μας και δεν προσέχουμε το τι κρύβεται πίσω από αυτήν.

Μπορεί όλα να φαίνονται και να λειτουργούν καλά αν όμως δεν έχει γίνει η κατάλληλη συμπίεση η ταχύτητα μπορεί να μειωθεί δραματικά και να έχει επιπτώσεις στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου και του SEO.

καθαρός κώδικας

Επίδραση στην ταχύτητα

Κάνοντας μια μέτρηση ταχύτητας με το γνωστό GTmetrix, μπορούμε να δούμε στην φωτογραφία πόσο μεγάλη επίδραση έχει στην ταχύτητα της ιστοσελίδας μας, όταν δεν έχει γίνει συμπίεση και η ιστοσελίδα δεν έχει φτιαχτεί με επαγγελματικό τρόπο.

Οι εικόνες δεν έχουν συμπιεστεί, το html markup δεν έχει συμπιεστεί, τα αρχεία javascript δεν έχουν συμπιεστεί το css δεν έχει συμπιεστεί και το η συμπίεση GZIP δεν χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα να χάνουμε πολύ σε ταχύτητα με άμεση επίδραση στον χρήστη και στο SEO.

ταχύτητα

Gzip συμπίεση

Όταν ο χρήστης βρει τον ιστότοπο σας, πραγματοποιείται μια κλήση στον διακομιστή σας για να παραδώσει τα απαιτούμενα αρχεία.

Όσο μεγαλύτερα είναι αυτά τα αρχεία, τόσο περισσότερο θα πάρει για να φτάσουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας και θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Το GZIP συμπιέζει τις ιστοσελίδες και τα αρχεία σας πριν τα στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό μειώνει δραστικά τον χρόνο μεταφοράς, αφού τα αρχεία είναι πολύ μικρότερα..

επιρροή

Τι μπορούμε να κάνουμε

Μ ια ιστοσελίδα πρέπει να φτιάχνεται από την αρχή μέχρι το τέλος με επαγγελματικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα, από το εικαστικό και σχεδιαστικό κομμάτι μέχρι όλα τα κομμάτια του κώδικα.

Σε περιπτώσεις που η συμπίεση απουσιάζει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω σελίδες για να συμπιέσουμε τα κομμάτια του κώδικα και τις εικόνες μας.

Η συμπίεση γίνεται αυτόματα εξαφανίζοντας τα κενά μέρη, και τα σχόλια.

Επειδή όμως μπορεί να γίνουν λάθη και η ιστοσελίδα μας να πάψει να λειτουργεί, καλό είναι να γίνει ένα back-up του κώδικα πριν ανεβάσουμε τον συμπιεσμένο, η να εμπιστευτούμε έναν εξειδικευμένο web developer.

καλή απόδοση

Κοινοποίηση: